Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2551/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2551/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 30880895113(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long giai đoạn 2008-2010 (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm trang thiết bị tin học bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long
 • 423750000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quy 4 năm 2008Trọn gói 30 ngày
  02 Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long năm 2008-2009
 • 9096285300 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 90 ngày
  03 Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long năm 2009-2010
 • 17334765000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009-2010Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 156
  Ngày xuất bản 06/08/2009