Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2009-2010 – Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2009-2010 – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009

02
Năm 2009-2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 6860512500 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009