Gói thầu: Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km0-Km1 + 439,27) – Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm

Gói thầu: Xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đoạn từ Km0-Km1 + 439,27) – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm

04
Quý IV năm 2009 + Quý I/2010
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 26.430.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái