Gói thầu: Kiểm toán công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái – Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

Gói thầu: Kiểm toán công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

09
Năm 2011
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 186.819.278 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái