Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 4710/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2694/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.952.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-18-01 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng khối chính (giai đoạn 1), hệ thống cấp nước chữa cháy và báo cháy tự động
 • 19.628.518.260 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  2009-18-02 Gói số 2: Tư vấn đấu thầu xây dựng và thiết bị
 • 32.265.241 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  2009-18-03 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB
 • 328.795.665 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-18-04 Gói thầu số 4: Quản lý dự án
 • 293.883.078 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  2009-18-05 Gói thầu số 5: Kiểm toán
 • 56.243.458 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2009-18-06 Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm
 • 36.975.544 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  2009-18-07 Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD
 • 112.383.470 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 156
  Ngày xuất bản 06/08/2009