Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

2009-18-06
Quý IV năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 36.975.544 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang