Xây dựng công trình 03 khối lớp học 04 phòng, 05 phòng và 06 phòng – Trường THPT Phú Hưng, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình 03 khối lớp học 04 phòng, 05 phòng và 06 phòng – Trường THPT Phú Hưng, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Dự án nhóm C, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 156/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 06/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 261/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 17/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.688.088.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình 03 khối lớp học 04 phòng, 05 phòng và 06 phòng – Trường THPT Phú Hưng, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 72.107.198 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  02 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
 • 17.584.208 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu
 • 16.083.689 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  07 Bảo hiểm công trình
 • 10.550.525 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  04 Giám sát thi công xây dựng
 • 112.351.368 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  05 Kiểm toán vốn đầu tư
 • 30.795.699 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  06 Thi công xây dựng và thử tải cọc
 • 5.269.179.790 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 155
  Ngày xuất bản 05/08/2009