Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng Tp. HCM
Số hiệu:75/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:15/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng TP. HCM
Số hiệu:129/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:22/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 92.000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2 (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình
 • 1.725.832.747 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm3,5 tháng
  2Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ và tổng dự toán công trình
 • 141.026.785 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm1 tháng
  3Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và công tường rào
 • 96.040.458 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  5Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 1.089.117.753 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn gói12 tháng
  4Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 28.159.588 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Trọn góiTừ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  6Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 42.622.982 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm6 tháng
  7Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc bằng phương pháp nén tĩnh cọc
 • 240.768.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá1 tháng
  8Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 217.823.550 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá12 tháng
  9Kiểm toán
 • 189.858.203 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2011Theo tỷ lệ phần trăm2 tháng
  10Bảo hiểm công trình
 • 186.470.776 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn gói12 tháng
  11Xây lắp
 • 54.230.646.950 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá12 tháng
  12Hạ tầng kỹ thuật và công tường rào
 • 15.584.593.647 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá6 tháng
  13Thiết bị
 • 5.586.236.230 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn gói6 tháng
  14Lắp đặt trạm biến áp 1000 KVA
 • 1.200.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:156
  Ngày xuất bản04/08/2009