Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và công tường rào – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và công tường rào – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính

3
Quý IV năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 96.040.458 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2