Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

5
Quý I năm 2010
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.089.117.753 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2