Gói thầu: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc bằng phương pháp nén tĩnh cọc – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc bằng phương pháp nén tĩnh cọc – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

7
Quý I năm 2010
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 240.768.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2