Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

10
Quý I năm 2010
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 186.470.776 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2