Gói thầu: Lắp đặt trạm biến áp 1000 KVA – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Lắp đặt trạm biến áp 1000 KVA – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

14
Quý I năm 2010
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.200.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2