Đầu tư 20 xe đầu kéo hàng hóa, hành lý 2,5 tấn của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư 20 xe đầu kéo hàng hóa, hành lý 2,5 tấn của TIAGS. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 461/TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 17/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 461/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 17/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.897.420.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư 20 xe đầu kéo hàng hóa, hành lý 2,5 tấn của TIAGS (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua 20 xe đầu kéo hàng hóa – hành lý 2,5 tấn của TIAGS
 • 16.663.500.000 (VND)
 • 966.000 (USD)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 6 tháng, năm 2009 – 2010Trọn gói 5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009