Bổ sung một số gói thầu thuộc DA hệ thống thuỷ lợi Sông Sỏi

Kế hoạch đấu thầu bổ sung một số gói thầu thuộc DA hệ thống thuỷ lợi Sông Sỏi. Dự án nhóm B, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:1143/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:1280/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 438.016.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu bổ sung một số gói thầu thuộc DA hệ thống thuỷ lợi Sông Sỏi (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp
 • 45.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý III năm 2009Trọn gói30 ngày (theo tiến độ mời thầu XL)
  9Xây lắp khu đầu mối đập dâng
 • 63.874.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá15 tháng
  10Xây lắp kênh chính Giữ và công trình trên kênh
 • 39.271.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá15 tháng
  11Bảo hiểm công trình khu đầu mối đập dâng, kênh chính giữa và công trình trên kênh
 • 670.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămĐến hết thời gian bảo hành công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:161
  Ngày xuất bản11/08/2009