Mua sắm trang phục Kiểm lâm Ninh Thuận năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm Ninh Thuận năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Nông Lâm ngư nghiệp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận
Số hiệu: 137/QĐ-CCKL
Ngày ban hành: 05/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Thuận
Số hiệu: 316/QĐ-SNNPTNT
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 203942400(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm Ninh Thuận năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm trang phục Kiểm lâm Ninh Thuận năm 2009
 • 203942400 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009