Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ( Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Điều chỉnh KHĐT)

Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ( Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Điều chỉnh KHĐT). Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1323A/QĐ-CT
Ngày ban hành: 31/03/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3290/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 22.955.770.768(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ( Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Điều chỉnh KHĐT) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ( Giai đoạn 2) (Gói thầu thiết bị), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Điều chỉnh KHĐT)
 • 2.033.598.581 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – Quý IV năm 2009Trọn gói 60 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009