Gói thầu xây lắp công trình

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: ubnd tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 897/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 897/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 4874000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình (1 gói thầu)


  Gói thầu xây lắp đầu thầu rộng rãi trong nước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu xây lắp công trình
 • 4140000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển trong năm 2009Theo đơn giá 6 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009