Hội trường, hệ thống điện – hệ thống chống sét

Kế hoạch đấu thầu: Hội trường, hệ thống điện – hệ thống chống sét. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment Office Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
Invertment Number 835/QĐ-UBND
Invertment Date 07/04/2009
Decisions:Invertment Office Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
Invertment Number 1974/QĐ-UBND
Invertment Date 07/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Xây dựng
Source Capital Vốn Ngân sách tỉnh,
Total Investment
 • 62.070.557.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hội trường, hệ thống điện – hệ thống chống sét (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Hội trường, hệ thống điện – hệ thống chống sét
 • 3.102.699.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen 24/08/2009 – 08/09/2009Theo đơn giá 150 ngày

  Tender Plan Attachment files:
  • Trường dạy nghề Long An Size 397 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản: 13/08/2009