Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Nghĩa

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Nghĩa. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
Số hiệu: 939/ QĐ – UBND
Ngày ban hành: 11/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An
Số hiệu: 1970/QĐ – UBND
Ngày ban hành: 07/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 114.012.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Nghĩa (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1970/ QĐ – UBND Mua sắm thiết bị chuyên môn giai đọan 1 công trình Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Nghĩa
 • 9.187.544.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 21/8/2009 đến 7/9/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 160
  Ngày xuất bản 12/08/2009