Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Decisions:Invertment Office Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Invertment Number 1760/QĐ-UBND
Invertment Date 27/11/2008
Decisions:Invertment Office Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Invertment Number 1210/QĐ-UBND
Invertment Date 07/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Xây dựng
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 58.780.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa (11 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Tư vấn quản lý dự án
 • 718.504.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc dự án
  2 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 70.837.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  3 Tư vấn đấu thầu xây dựng
 • 53.479.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 3 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 779.114.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  5 Kiểm toán công trình
 • 121.220.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  6 Bảo hiểm công trình
 • 234.560.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công
  7 Xây dựng nền móng mặt đường các đường số 4, 12-1, 15-1, 18-1, 19-1 và san nền các khu A, B,C, D và E
 • 24.341.820.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  8 Xây dựng nền móng mặt đường các đường số 12-2, 15-2, 18-2, 19-2, 6 và san nền các khu F, G, H
 • 19.599.910.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 2 năm 2010Theo đơn giá 15 tháng
  9 Vỉa hè, cây xanh
 • 5.294.600.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2010Theo đơn giá 6 tháng
  10 Hệ thống cấp nước sạch
 • 2.065.170.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2010Theo thời gian 4 tháng
  11 Hệ thống điện chiếu sáng
 • 2.647.300.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4 năm 2010Theo đơn giá 4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 160
  Ngày xuất bản: 12/08/2009