Gói thầu: Tư vấn đấu thầu xây dựng – Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

3
Quý 3 năm 2009
90 ngày
Price of parcel
 • 53.479.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa