Gói thầu: Xây dựng nền móng mặt đường các đường số 12-2, 15-2, 18-2, 19-2, 6 và san nền các khu F, G, H – Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

Gói thầu: Xây dựng nền móng mặt đường các đường số 12-2, 15-2, 18-2, 19-2, 6 và san nền các khu F, G, H – Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa.

8
Quý 2 năm 2010
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 19.599.910.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 và số 4, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa