Gói thầu: Tuyên truyền, đào tạo, thực tập, bồi dưỡng phòng cháy, chữa cháy rừng – các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Tuyên truyền, đào tạo, thực tập, bồi dưỡng phòng cháy, chữa cháy rừng – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu số 01
Trong năm 2009
Trong năm 2009
Price of parcel
 • 465.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận