Gói thầu: Sửa chữa và xây dựng mới các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng – các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Sửa chữa và xây dựng mới các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu số 05
Trong năm 2009
Tính từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 12/2009
Price of parcel
 • 599.994.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận