Gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương – Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa

Gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa

Gói thầu số 3
Từ 11/8/2009 đến 4/9/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.701.508.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa