Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Decisions:Invertment Office Cục Đường bộ Việt Nan
Invertment Number 1556/QĐ-CĐBVN
Invertment Date 17/08/2009
Decisions:Invertment Office Cục Đường bộ Việt Nam
Invertment Number 1567/QĐ-CĐBVN
Invertment Date 07/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 5108784000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Thi công xây dựng
 • 4315843000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý III năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản: 11/08/2009