Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Decisions:Invertment OfficeCục Đường bộ Việt Nan
Invertment Number1556/QĐ-CĐBVN
Invertment Date17/08/2009
Decisions:Invertment OfficeCục Đường bộ Việt Nam
Invertment Number1567/QĐ-CĐBVN
Invertment Date07/08/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaGiao thông vận tải
Source CapitalNgân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 5108784000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km8+500-Km10+848, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01Thi công xây dựng
 • 4315843000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý III năm 2009Theo đơn giá120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:161
  Ngày xuất bản:11/08/2009