Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn. Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 385/QĐ/VKS-VP
Ngày ban hành: 08/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 549.300.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn (01 gói thầu)


  Mua sắm thiết bị, không hạn chế nhà thầu.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  592/VKS-VP Mua sắm thiết bị nghiệp vụ
 • 549.300.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h30 ngày 07/9/2009Trọn gói 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009