Gói thầu số 7 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 7 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu: 2350/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2059/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 114533163000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 7 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  7 gói thầu số 7 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác
 • 4.916.404.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14/8/2009 đến 9h30 ngày 11/9/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản 18/08/2009