Gói thầu số 6 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 6 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu:2350/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:2059/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 114533163000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 6 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6gói thầu số 6 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm
 • 7.491.564.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển14/8/2009 đến 8h30 ngày 11/9/2009Theo đơn giá90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:166
  Ngày xuất bản18/08/2009