Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3071/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3238/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.236.204.319(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 18.449.714 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2009Trọn gói 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 7.629.581.113 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010Theo đơn giá 150 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 164.313.433 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  04 Kiểm toán
 • 35.913.145 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 13.871.966 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản 18/08/2009