Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp

03
Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 164.313.433 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp