Gói thầu: Kiểm toán – Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

04
Quý 1 năm 2010
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.038.106 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp