Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

05
Quý 4 năm 2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.895.585 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp