Đường GTNT từ trung tâm ấp Bình Thắng đến đường WB2 (đoạn Hòa Hiệp – Bình Châu)

Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT từ trung tâm ấp Bình Thắng đến đường WB2 (đoạn Hòa Hiệp – Bình Châu). Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2597/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2746/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.930.392.789(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT từ trung tâm ấp Bình Thắng đến đường WB2 (đoạn Hòa Hiệp – Bình Châu) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đường GTNT từ trung tâm ấp Bình Thắng đến đường WB2 (đoạn Hòa Hiệp – Bình Châu)
 • 2.428.360.523 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản 18/08/2009