Đường vào khu đồng bào dân tộc Châu Ro xã Bàu Lâm

Kế hoạch đấu thầu: Đường vào khu đồng bào dân tộc Châu Ro xã Bàu Lâm. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2353/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2598/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.143.068.503(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường vào khu đồng bào dân tộc Châu Ro xã Bàu Lâm (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đường vào khu đồng bào dân tộc Châu Ro xã Bàu Lâm
 • 3.652.659.041 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9/2009Trọn gói 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản 18/08/2009