Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:1872
Ngày ban hành:03/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:2192
Ngày ban hành:13/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 21.901.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (04 gói thầu)


  Mọi thông tin khác liên hệ Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ĐT022 3878107, 0223878237; fax 0223878107
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 18.225.576.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá400 ngày
  02Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 331.897.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thi công
  03Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 69.031.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trămQuy định trong hồ sơ yêu cầu
  04Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 • 74.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trămQuy định trong hồ sơ yêu cầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:166
  Ngày xuất bản20/08/2009