Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1872
Ngày ban hành: 03/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 2192
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
  • 21.901.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (04 gói thầu)


    Mọi thông tin khác liên hệ Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ĐT022 3878107, 0223878237; fax 0223878107
    Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
  • 18.225.576.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 400 ngày
    02 Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
  • 331.897.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
    03 Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
  • 69.031.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định trong hồ sơ yêu cầu
    04 Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
  • 74.440.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định trong hồ sơ yêu cầu
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 166
    Ngày xuất bản 20/08/2009