Gói thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

02
Quý III/2009
Theo tiến độ thi công
Price of parcel
 • 331.897.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Púng Bánh – Nặm Mằn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La