Gói thầu: Kiểm toán – Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục Nhà rông

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục : Nhà rông

04
Quý IV/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.459.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Làng văn hoá truyền thống Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Hạng mục : Nhà rông