quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt mua sắm trang thiết bị cho dự án cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa

Kế hoạch đấu thầu: quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt mua sắm trang thiết bị cho dự án cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa. Dự án nhóm B, ngành môi trường.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Số hiệu: 1629/Ttg-QHQT
Ngày ban hành: 24/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 808/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5099106(EURO)
 • Kế hoạch đấu thầu: quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt mua sắm trang thiết bị cho dự án cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  07 mua sắm thùng rác công cộng
 • 2.200.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8h ngày 07/9/2009 đến 8h30 ngày 30/9/2009Trọn gói 100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản 20/08/2009