Điều chỉnh gói thầu Đầu tư 02 xe ô tô 15 chỗ của Đoàn Tiếp viên phía Nam (Đấu thầu lại)

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu Đầu tư 02 xe ô tô 15 chỗ của Đoàn Tiếp viên phía Nam (Đấu thầu lại). Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Decisions:Invertment Office TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Invertment Number 883/QĐ-TCTHK-KHĐT
Invertment Date 05/05/2009
Decisions:Invertment Office Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Invertment Number 1786/QĐ-TCTHK-KHĐT
Invertment Date 18/08/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Hàng không
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 1.155.640.080(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu Đầu tư 02 xe ô tô 15 chỗ của Đoàn Tiếp viên phía Nam (Đấu thầu lại) (01 parcels)


  Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Đầu tư 02 xe ô tô 15 chỗ của Đoàn Tiếp viên phía Nam” đã được TGĐ phê duyệt tại QĐ số 883/QĐ-TCTHK-KHĐT ngày 5/5/2009: thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Đầu tư 02 xe ô tô 15 chỗ của Đoàn Tiếp viên phía Nam
 • 1.078.680.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen Quý III – IV/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 166
  Ngày xuất bản: 20/08/2009