Hạng mục công trình:Đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư thị trấn Thanh Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1).

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục công trình:Đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư thị trấn Thanh Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1). Dự án nhóm B, ngành Thuỷ lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:2426/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:1583/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 109.760.275.288(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục công trình:Đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư thị trấn Thanh Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1). (1 gói thầu)


  Tên gói thầu: Đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư thị trấn Thanh Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1). Giá gói thầu: 3.071.501.959đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2009. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Nguồn vốn: trái phiếu chính phủ
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  N05-HSMT-XL-CSHT.2009Đường giao thông và hệ thống thoát nước khu tái định cư thị trấn Thanh Bình
 • 3.071.501.959 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Trọn gói5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:166
  Ngày xuất bản20/08/2009