Kế hoạch đấu thầu dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang và Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD 68 thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư xây dựng 68

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ: Số 87 – Nguyễn văn Cừ – Phường Trần Phú – Thị xã Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Điện thoại/Fax/E-mail: (0219).3860.013     Fax: ((0219).3860.946

2. Tên dự án :Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang

<!–[if !supportLists]–>3.     <!–[endif]–>Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu :  Quyết định số: 3027/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Giang

 

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn đấu thầu

Ngân sách Nhà nước

 

Chỉ định thầu

 

Quý III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

1,5 Tháng

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Ngân sách Nhà nước

 

Chỉ định thầu

 

Quý III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thi công công trình

3

Tư vấn kiểm toán

Ngân sách Nhà nước

 

Chỉ định thầu

 

Quý III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thi công công trình

4

Tư vấn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ngân sách Nhà nước

 

Chỉ định thầu

 

Quý III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

 

5

Bảo hiểm công trình

Ngân sách Nhà nước

 

Chỉ định thầu

 

Quý III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp

6

Xây nhà lưu trú số 2 + Nhà tắm + Nhà vệ sinh

Ngân sách Nhà nước

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Quý III/2009

Theo đơn giá

12 tháng