Gói thầu: Kiểm tra chất lượng – Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Gói thầu: Kiểm tra chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

3
Quý III năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 141.703.332 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kè bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ