Gói thầu số 2 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác

Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 2 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:2571/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:2066/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/08/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 67640841000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 2 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2gói thầu số 2 mua sắm thết bị các khoa phòng mỗ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi)+ chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt)+ các thiết bị khác
 • 4.233.452.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển24/8/2009 đến 18/9/2009Theo đơn giá90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:171
  Ngày xuất bản25/08/2009