Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn. Dự án nhóm B, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Số hiệu: 2295/QĐ-BĐB
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Số hiệu: 2295/QĐ-BĐB
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 25988752000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị VHF
 • 18658447000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9/2009 – Tháng 8/2010Trọn gói 150 ngày
  02 Cung cấp và lắp đặt hệ thống vệ tinh VSAT
 • 3165504700 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009- Tháng 6/2010Trọn gói 90 ngày
  03 Cung cấp và lắp đặt hệ thống nguồn điện
 • 681596000 (VND)
 • Vốn tự có
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2009- Tháng 6/2010Trọn gói 90 ngày
  04 Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
 • 544921000 (VND)
 • Vốn tự có
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2/2010- Tháng 6/2010Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009