Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống vệ tinh VSAT – Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống vệ tinh VSAT – Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

02
Tháng 10/2009- Tháng 6/2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3165504700 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn