Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống nguồn điện – Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống nguồn điện – Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn

03
Tháng 12/2009- Tháng 6/2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 681596000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm VHF tầm xa Côn Sơn