Gói thầu số 1 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 1 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2571/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2066/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 67640841000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 1 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 gói thầu số 1 mua sắm thết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm
 • 4.017.995.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 24/8/2009 đến 18/9/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009