Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 765/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 810/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.507.494.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 51.617.411 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 1 tháng
  2 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán
 • 8.006.350 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 15 ngày
  3 Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công
 • 8.351.723 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 12 ngày
  4 Xây lắp
 • 3.171.142.612 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  5 Giám sát thi công xây lắp
 • 74.380.562 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 4 tháng
  6 Bảo hiểm công trình
 • 6.279.491 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói theo quy định
  7 Kiểm toán
 • 21.220.339 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói theo quy định
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009